Avlyst Internasjonal hyttetur - Bli med oss for å teste hytte-til-hytte på Krokskogen International cabin trip - Join us testing cabin-to-cabin in Krokskogen

Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. For få deltakere

Ønsker du å bli med på tur i et åpent og inkluderende turfellesskap? Bli med Internasjonale turer i Oslo på tur, her er alle velkomne :) 

Turbeskrivelse

Har du lyst til å prøve å gå en flerdagerstur i marka? Kanskje for første gang? Denne turen går over tre dager i Nordmarka, nærmere bestemt Krokskogen. Vi starter fra Sollihøgda torsdag 26. mai, og går ca. 3 km til Mustadkroken, DNT’s største ubetjente hytte i Oslomarka. Der lager vi mat sammen, og nyter en koselig kveld på hytta. Fredagsmorgen spiser vi felles frokost og vasker hytta før vi begynner på dagsetappen til Myrsetra, som er på cirka 15 km. Når vi er vel fremme på hytta lager vi middag slapper av i eller utenfor hytta. På lørdagen blir det felles frokost, før vi rydder og vasker oss ut av hytta, og går ca. 9 km til busstoppet By/Bykrysset i Lommedalen. Vi kan gå enten på blåsti eller på stengt bomvei.

Påmelding
Meld deg på ved å trykke på den røde knappen til høyre "Meld deg på!". Send sms til hovedturleder dersom du må melde deg av turen i forkant, det er ofte ventelister på våre hytteturer og vi ønsker å gi plassen videre.

Pakketips

Sjekk værmeldingen for området på yr.no før turen. Det pleier å være et par grader kaldere der enn i byen. Ta med varme klær, inkl. lue, skjerf og hansker/votter + et ekstra lag som du kan ta på når vi tar en pause (ullgenser, fleece, dunjakke etc.) Ta også med regntøy.

Det er viktig med godt fottøy. Noen områder kan være fuktige grunnet snøsmelting eller nedbør i forkant av turen. Det viktigste er å ha sko som holder deg tørr og som støtter ankelen når du går i ulendt terreng. Ullsokker er også smart.

Alle må ha med lakenpose og putetrekk, eller sengetøy (dvs laken, putetrekk og dynetrekk). Det er dyner og puter på hytta. Ta ellers med alt du trenger for to overnattinger på en ubetjent hytta. Husk å ta med lommelykt (hodelykt hvis du har). PS! Det kan være praktisk med Crocs/sandaler eller en annen type lette sko til bruk rundt hytta.

Når det kommer til mat, så må alle deltakere ha med matpakke til fredagen og lørdagen. Turlederne kjøper inn middag til torsdagen og fredagen, og frokost, inkludert kaffe og te, til fredagen og lørdagen. (Frokost på fredagen blir havregrøt, ta med mat selv om du ønsker noe annet.) Ta gjerne med noe snacks, og husk en vannflaske (minimum en halv liter) og muligens også en termos til noe varmt å drikke om du har.

Alt vi skal spise må vi bære inn, og søppelet må tas med hjem, ingenting kan etterlates på hyttene. Maten vil bli fordelt mellom alle deltakere, vennligst planlegg å ha ledig plass i sekken, minimum 3 kilo per deltaker. Turlederne tar med førstehjelpsutstyr.

Fasiliteter
Det er strøm på Mustadkroken, men ikke på Myrsetra. 

Pris
Turen koster 500 NOK per person, dette inkluderer to overnattinger, og to ganger frokost og middag.

Oppmøtested og transport

Vi tar bussen til Sollihøgda på torsdagen. Bussen (200 til Hønefoss) går fra Oslo bussterminal kl 13:40 og ankommer Sollihøgda kl 14:23. Vi møtes kl. 14:30 på Sollihøgda parkeringsplass. Se etter turledere i rød DNT-jakke eller vest.

På lørdagen tar vi bussen tilbake til Oslo fra By/Bykrysset i Lommedalen. Bussen går hver halv time, og vi regner med å ta bussen fra By/Bykrysset mellom kl 16 og 17. (For denne turen trenger du Ruter-billett for sone 2V og 1)

OBS! Legg merke til at turen starter og slutter på forskjellige steder. Deltakerne er også selv ansvarlige for å kjøpe gyldig billett tur/retur, husk å ta med kort/kontant og ha nok strøm på mobilien til billett på app.

 

Om internasjonale turer i Oslo
Vi er en gjeng frivillige turledere i DNT Oslo og Omegn som sammen planlegger og gjennomfører ulike turer og aktiviteter i rundt om i Oslo-området. Turene går gjerne på stier og grusveier til ulike steder i skogen eller ved sjøen. Vi arrangerer blant annet søndagsturer en eller flere ganger i måneden, hytteturer og ulike tematurer. Noen ganger går turene innom et serveringssted/kafé der det er mulig å kjøpe noe å spise og drikke, og noen ganger spiser vi medbragt mat og drikke ute, og fyrer kanskje et bål. Søndagsturene varer 3-4 timer og går til fots hele året (ikke ski). Når det er glatt anbefaler vi brodder, piggsko og/eller staver. Alle betaler selv for transport, og det er gratis deltakelse og åpent for alle. Noen av turene passer for familier, mens andre er kun for voksne.

Følg oss gjerne på Facebook og sjekk gjerne ut våre nettsider for mer informasjon og program.

Velkommen med på tur!

Do you want to join us hiking in an open and including hiking community? Join International hikes in Oslo, everyone's welcome :)

Description
Would you like to go cabin to cabin in the woods? Maybe for the first time? This is a three-day trip in the part of the woods around Oslo that is called Krokskogen. We start hiking at Sollihøgda Thursday 26 May, og walk ca. 3 km to Mustadkroken, DNT’s largest unserviced cabin in Oslo. There we prepare dinner together and enjoy a cosy evening in the cabin. Friday morning, we eat breakfast together and clean the cabin before we start on our day trip to Myrsetra, about 15 km. Once we are there we prepare dinner and relax in or in front of the cabine. On Saturday, after breakfast, we clean the cabin and hike about 9 km to the bus stop By/Bykrysset in Lommedalen. We can choose the trail or the gravel road.

Registration
Register by pressing the red button to the right that says "Meld deg på!" Send an sms to the guide if you can't make it, there's often times a waiting list, and we want to give them the opportunity to join.

Tips for packing
Check the weather forecast at yr.no before the trip. It tends to be a couple of degrees colder in the woods compared to the city centre. Take warm clothes, including a scarf, hat and mittens/gloves, in addition to an extra layer you can put on when we take a break along the way (a woolen sweater, fleece, down jacket etc.) Also take rain gear.  

Good shoes are important. Some areas might be wet because of snowmelt or rain. The most important is to have shoes that keep you dry and support your ankles when you hike in rugged terrain. Woollen socks is also a good idea.

Everybody has to take a sleeping bag liner and a pillowcase, or bed linen (a sheet, duvet cover and a pillowcase). There are duvets and pillows at the cabin. Otherwise, take everything you need for a night in a no-service cabin. Remember a flashlight (headlight if you have). It can be practical to take Crocs/sandals or other light shoes to use around the cabin.

When it comes to food, all participants need to bring packed lunch for Friday and Saturday. The tour guides will take dinner for Thursday and Friday for everybody, and breakfast, including coffee/tea for Friday and Saturday. (On Friday, breakfast will be oatmeal, do take your own breakfast if you prefer something else.)  We recommend you also take some snacks, a water bottle (minimum half a litre), and potentially also a thermos with something warm to drink along the way.

We need to carry all our food for the weekend ourselves. We also need to carry our trash home, we can’t leave anything at the cabins. We will distribute the food among all the participants at, so please ensure you have some space left in your backpack, ideally for minimum 3 kg. We will take first aid kits.

Facilities 
There's electrisity at Mustadkroken, but not at Myrsetra. 

Prize
The trip costs 500 NOK per person, this includes renting the cabins and  two times breakfast and dinner.

Where to meet and how to get there
We take the bus to Sollihøgda on Thursday. The buss (200 til Hønefoss) leaves Oslo bussterminal at 1:40 PM and arrives at Sollihøgda 2:23 PM. We meet at 2:30 PM at Sollihøgda parking lot. Look for the tour guide in a red DNT-jacket.

On Saturday, we take the bus back to Oslo from By/Bykrysset in Lommedalen. The bus leaves every half an hour, and we count on taking the bus between 4:00 and 5:00 PM. (For the return trip you need a Ruter-ticket for zones 2V and 1.)

PS! Please note that the trip starts and ends at different locations, and that participants are responsible for having valid tickets both ways. Bring cash/card and make sure that you have enough battery on your phone for buying ticket on the app.

Internasjonal hyttetur - Bli med oss for å teste hytte-til-hytte på Krokskogen

Ønsker du å bli med på tur i et åpent og inkluderende turfellesskap? Bli med Internasjonale turer i Oslo på tur, her er alle velkomne :)  Turbeskrivelse Har du lyst til ...

Kontaktinformasjon:

  • Annelies Ollieuz
  • Tlf. 48 05 71 08