Padleturer

Padletur utenfor Gåsøya
Padletur utenfor Gåsøya Foto: Juel Victor L. Grande

Frivilligdrevne padleturer med overnatting

DNT Oslo og Omegn har et stort miljø av frivillige kajakkinstruktører og turledere som selv planlegger og utfører både kortere og lengre padleturer gjennom året. Noen av turene er kun for DNT ung-aldersgruppa 16-30 år, mens andre er åpne for alle over 16 eller 18 år. Alle overnattingsturer krever at man har våttkort. Turene som går i mest skjermet farvann kan kreve kun 3-timers Introkurs Kajakk, mens turene i Ytre Oslofjord og ellers langs kysten krever at man har våttkort med minimum 16-timers Grunnkurs Kajakk.